CD&V tegen ‘boterhammentaks’

De meerderheidspartijen Open VLD en N-VA willen de gemeentelijke bijdrage voor middagtoezicht in het basisonderwijs afschaffen. De gemeente betaalde – voor alle onderwijsnetten – de kosten van het middagtoezicht terwijl de schoolkinderen hun boterhammetjes aten. Nu zou – in het gemeentelijk basisonderwijs – het middagtoezicht door de ouders moeten betaald worden. Een meerkost van zo’n 50 euro per schooljaar per kind.

Dit druist in tegen “het charter ‘SOS Schulden Op School’ dat het gemeentebestuur samen met alle Opwijkse scholen nog geen jaar geleden ondertekende,” zegt CD&V. In dat charter kwamen de gemeente en de onderwijsinstellingen overeen om “de nodige initiatieven te nemen om onbetaalde schoolrekeningen te voorkomen en op te volgen. Zo willen wij (kans)armoede als oorzaak van ongelijke onderwijskansen aanpakken.”

CD&V spreekt van een ‘boterhammentaks’ die de ouders van kansarme kinderen nog eens extra op kosten jaagt. “Daarom vragen wij aan het bestuur om op zoek te gaan naar een andere oplossing door een groot deel van de kost te dragen of vrijwillige ouders, grootouders of personeel in te zetten”, luidt het.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk