Grootschalige bouwprojecten moeten extra betalen

Bouwpromotoren zullen voortaan 500 euro belasting per nieuwe bouwentiteit en verkavelingen van meer dan tien woningen moeten betalen. “Zo willen we grootschalige bouwprojecten ontraden. Zo betalen ze mee voor de extra maatschappelijke kosten.”

Dat het menens is met het voornemen van het nieuwe gemeentebestuur van N-VA en Open VLD om de snelle bevolkingstoename halt toe te roepen, bewijst de invoering van een “verkavelingsbelasting”.

“Wij willen de verstedelijking van de gemeente tegengaan”, legt schepen van ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA) uit. “En dat drukt op de leefbaarheid van het dorp.”

“Promotoren van nieuwe bouwprojecten zoals het Rubensveld met meer dan 10 woningen of appartementen zullen een belasting van 500 euro per kavel of appartement extra betalen. Op grote projecten loopt dat bedrag gauw op.”

“Grote projecten zetten druk op de wegeninfrastructuur, de schoolcapaciteit, het rioleringsnet, de nutsvoorzieningen en zoveel meer. Heden ten dage betalen de promotoren daar niets voor en draait de gemeenschap daarvoor op.”

“Het is de bedoeling om hen voortaan mee te laten betalen voor de kosten die hun project veroorzaken. We hebben de mosterd gehaald uit naburige gemeenten zoals Londerzeel waar de belasting het dubbele bedraagt (1.000 euro). Onze belasting is oplopend. Voor kleinere projecten betaalt men 150 euro per kavel of appartement”, aldus schepen De Coninck.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk