Democratie in gevaar?

Is de democratie in gevaar in Merchtem? Als je het aan PRO vraagt wel. Op de gemeenteraad van maandag 25 februari hadden zij een punt ‘respecteren democratie’ op de agenda gezet. Bij monde van Joris Verspecht verweet PRO de meerderheid dat ze haar plannen “waaraan grote investeringsbedragen gekoppeld zijn” al in de pers had bekend gemaakt nog voor de gemeenteraad zich daarover had kunnen uitspreken. Verspecht sprak van “totaal disrespect voor de democratie” en “miskennen van de gemeenteraad”.

Burgemeester Mast repliceerde door PRO te wijzen op het verschil tussen de meerderheid en de minderheid: “Het is onze taak om beleid te voeren en daarover te communiceren. Het is de taak van de oppositie om te controleren en eventueel te corrigeren”. Joris Verspecht antwoordde hierop dat 14 oktober geen hoogtepunt van democratie was, maar van leugen en bedrog van de kiezer. Dat leverde hem vanuit de meerderheid het etiket “slechte verliezer” op.

Eerste schepen Lien Casier (CD&V) stelde dat er maar over een paar dingen gecommuniceerd was: “Er staat nog veel meer op onze planning maar daarover zullen wij de bevolking ten gepasten tijde informeren”. Schepen De Valck (Lijst 1785) voegde er aan toe dat de dingen waarover werd gecommuniceerd al in de begroting stonden die vorig jaar unaniem werd goedgekeurd. “Het ging dus niet over nieuwe plannen waarover deze gemeenteraad eerst zou moeten ingelicht worden”.

Ook Ludwig De Mesmaeker van Groen was van oordeel dat de gemeenteraad langzaam maar zeker zijn macht ziet afkalven ten voordele van het schepencollege.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk