RK start nieuwe cursus Eerste Hulp en Helper

Tijdens de maanden september/oktober organiseert het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Opwijk/Merchtem opnieuw een gratis cursus “Eerste Hulp” en “Helper”.

Deze cursus omvat 24 uur (2u per avond), telkens op dinsdag- en donderdagavond met start op 18 september om 19.30u. Ze vindt plaats in het RK-lokaal in Doortstraat 2.

De cursus ‘Eerste hulp’ is een basisopleiding waarin de cursisten leren hoe ze een noodsituatie moeten benaderen en gepaste eerste hulp kunnen verlenen. Je leert kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen stelpen, omgaan met verslikking, breuken, verstuikingen en ontwrichtingen.

Ook vergiftigingen en hoofd- en wervelletsels komen aan bod, en de aanpak van een hartaanval of een beroerte. Bovendien leer je reanimeren.

De cursus ‘Eerste hulp’ wordt gevolgd door de cursus ‘Helper’, waarin onderwerpen uit de cursus ‘Eerste hulp’ uitgediept worden en extra onderwerpen behandeld worden zoals hoe om te gaan met flauwte, hoofdletsels, insectensteken en tekenbeten, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, zonneslag en hitteslag, epilepsie, koortsstuipen en diabetes.

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start, mag deelnemen aan deze cursus. De cursus wordt gevolgd door een examen voor het behalen van het brevet “Eerste hulp en Helper”.

Vooraf inschrijven is verplicht.

Inschrijven kan je telefonisch bij Jozef De Man (tel. 0474 39 20 39 of via E-mail: jozef.deman@telenet.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk