Nieuwe Boot is voor de helft klaar

De helft van de nieuwe gemeentelijke basisschool De Boot is netjes voor de aanvang van het nieuwe schooljaar gebouwd. In afwachting van een nieuwe kleuterschool zitten ook de kleuters in de nieuwbouw. Het totale bouwbudget bedraagt 7,1 miljoen.

De nieuwe school omvat 21 klassen. In de leraarskamer is nog een tijdelijke klas ondergebracht. “Fase 2 omvat de bouw van een kleuterschool, een eetzaal, een overdekte fietsenstalling voor 150 fietsen en twee speelplaatsen. De lokalen voor de buitenschoolse opvang en de (feest)zaal zullen pas eind 2019 worden afgewerkt”, zegt directeur Kristine De Saeger.

“De zware winter bemoeilijkte de ruwbouw. Daarom dat tot de laatste dag heel hard is gewerkt. Dit weekeinde wordt nog de buitenomgeving aangepakt. De aannemer heeft het hele aanstaande schooljaar de tijd om de kleuterafdeling en de eetzaal op te trekken. Pas als de buitenschoolse en de feestzaal met industriële keuken, die ook door de verenigingen zal worden gebruikt, klaar zijn, verhuizen de 180 kleuters -vermoedelijk in december 2019 – naar hun nieuwe school.

De schoolbevolking bedraagt zo’n 500 leerlingen. Maar, gezien de forse stijging van het inwonersaantal in Opwijk, hebben we plaats voorzien voor 740 leerlingen. We kunnen dus nog een derde meer leerlingen aan. Met de huidige schoolbevolking hebben we per leerjaar twee klassen. In de toekomst kunnen we voor elk leerjaar een derde klas bijmaken.”

“We beschikken nu over twee tijdelijke speelplaatsen”, aldus Kristine De Saeger: een aan het plein voor de hoofdingang dat later een onthaalplein wordt en een over de middag op de parking van de sporthal. De voorlopige toegang van de school gebeurt langs de parking van de sporthal. Daar komt ook een veilige zone voor voetgangers en fietsers. De eigenlijke hoofdingang is centraal gelegen aan het Heiveld.

“Het concept van de school is prachtig”, klinkt het opgetogen. “De grote school is verdeeld over drie entiteiten, zodat de geborgenheid van het kind niet in het gedrang komt. De school heeft een zachte, warme uitstraling, het heeft iets Scandinavisch. Er is veel natuurhout gebruikt en zachte, alles behalve schreeuwerige kleuren. De gevelsteen en de ramen zijn mooi geïntegreerd in de buurt.”

“Door het gebruik van led, zonnewering en zonnepanelen zijn we een BEN-school, dat staat voor Bijna Energie Neutraal. De school is dus prima geïsoleerd.”

“In de klassen beschikken we over magnetische en gewone prikborden. We zijn opgetogen over de samenwerking met de gemeente, Haviland, de architecten van Radar en de aannemer”, besluit De Saeger.

Het aandeel van de gemeente in de totale kostprijs bedraagt zo’n 4 miljoen euro.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk