Feest voor 50 jaar Nijdrop

In het mythische jaar 1968 werd in Opwijk een jeugdhuis opgericht. Het werd Nijdrop gedoopt en zou uitgroeien tot een van de grootste in zijn soort. Vijftig jaar en vele optredens later, vieren de huidige vrijwilligers feest. De stichters van weleer blikken intussen tevreden terug.

◾1968: Nijdrop ziet het levenslicht in het Temmershof in hartje Opwijk. De naam staat voor de woonkernen Nijverseel, Droeshout en Opwijk

◾1970: het eerste concert is een feit, met een optreden van Doctor Downtrip. Dat maakt van Nijdrop de oudste muziekclub van het clubcircuit.

◾Begin en midden jaren 80: (hard)rock begint de boventoon te voeren in de programmatie, later (vanaf de tweede helft van de jaren 80) wordt ingespeeld op de boom van de Belpop. Er komt in die jaren ook een polyvalente speelzaal bij, een vergaderzaal en een secretariaat. In de eigenhandig uitgediepte kelder worden een repetitielokaal en een stripotheek ondergebracht.

◾Eind jaren 80: terwijl de Vlaamse subsidies tot dan toe werden toegekend op basis van het aantal activiteiten, worden die nu berekend op basis van het aantal jongeren in de gemeente. Nijdrop zoekt met succes zijn toevlucht tot het provinciebestuur.

◾Jaren 90: het aantal concerten neemt exponentieel toe. Nijdrop wordt als concertclub bekendheid in binnen- en buitenland.

◾Eind 2006; het jeugdhuis moet zijn gebouw in de Marktstraat verlaten. Drie jaar lang huist de werking in een leegstaand fabriekspand in de Doortstraat. Dat wordt ervaren als een kleine ramp. Na de verhuizing haken veel vrijwilligers af, maar de concertwerking blijft nog op een behoorlijk niveau draaien.

◾2009: Nijdrop opent zijn nieuwe infrastructuur. De financiën kleuren stilaan wel donkerrood.

◾2011: de negatieve spiraal wordt stilaan doorbroken.

◾2016: Nijdrop verliest al zijn subsidies. Dat wordt opgelost door het opsplitsen van de werking in een jeugdhuis en een muziekcentrum, Nosta gedoopt.
.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk