Jong Gilde vormt geen bedreiging voor Sint-Pietersgilde

In de schaduw van de aloude Sint-Pietersgilde in Mazenzele is een Jong gilde ontstaan met eigen regels en principes, een flexibelere houding en een modernere uitstraling. Vormen ze een bedreiging voor de echte gilde? “Neen, dat is de bedoeling niet.”

Jong Gilde telt 34 leden (de Sint-Pietersgilde 45, met een wachtlijst van 12 man). Ze heeft net haar tweede Koningsschieting achter de rug. Nieuwe schutterskoning is Jasper Van den Block, die werkzaam is in een plantenbedrijf.

Voorzitter van Jong Gilde is Stefan Van de Velde, de secretaris luistert naar de naam van Adryo De De Smedt en ondervoorzitter is Thomas De Coninck. Geen hoofdman of schrijver bij hen.

“Wij hebben enkele regels die we zeker in acht moeten nemen”, zegt Van de Velde. “Dat is pik-fijn in uniform verschijnen bij evenementen van Jong Gilde, aanwezig zijn op de Koningsschieting, wie niet in Mazenzele woont of werkt mag ook bij ons aansluiten, als de persoon in kwestie een band kan aantonen met de Opwijkse deelgemeente eveneens, onze inkopen doen bij de plaatselijke middenstand en onze regels naleven, die minder stroef zijn dan bij de echte Gilde en last but not least: wij moeten niet op een wachtlijst staan.”

François Vunckx, hoofdman van de Koninklijke Sint-Pietersgilde vindt geen graten in de Jong Gilde. “Ze kunnen op termijn doorstromen naar onze gilde”, vertelt hij. “Ze zijn niet controversieel. Het zijn twee aparte entiteiten. De meeste van die jonge lieden willen onze waarden ook uitdragen. Ze zijn een zelfstandige organisatie en zijn zeker geen appendix van ons. Vaak vragen ze raad: wat mag en wat kan er absoluut niet. Een grote meerderheid van onze Gildeleden staat positief tegenover de Jong Gilde.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk