PRO dient bezwaar in tegen stedenbouwkundige verordening

PRO Merchtem heeft bezwaar ingediend tegen het voorontwerp van de ‘stedenbouwkundige verordening bijkomende normen inzake het uitrustingsniveau bij meergezinswoningen’. PRO vindt de verordening op vele vlakken ontoereikend en is van oordeel dat ze de ‘verstedelijking en verbrusseling’ van Merchtem niet zal voorkomen.

PRO wil een minimum oppervlakte voor appartementen van 62 m², 1,6 parkeerplaatsen per wooneenheid, een verplichte berging (om te vermijden dat de garage als berging wordt gebruikt), voldoende lichtinval, 1 rolstoeltoegankelijke wooneenheid in grote meergezinswoningen en 1/7 van alle bouwpercelen moeten onverhard en groen ingericht worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk