Nederlands leren aan een Syrische knaap: hoe doe je dat?

Al 4 jaar geeft Luc Van Hoeteghem Nederlandse les aan anderstalige kinderen. Er zitten 10 kinderen uit 8 verschillende landen in zijn klas. Hij begeleidt ook een jonge Syriër met zijn huistaken en toetsen en is nu dringend op zoek naar collega’s.

“Twee collega’s en ik geven elke week een halve dag les aan anderstalige nieuwkomers, in mijn specifiek geval tien kinderen die hier schoollopen in het lager onderwijs”, zo doet de gepensioneerde binnenhuisarchitect zijn verhaal.

“In mijn groep van tien kinderen is de verscheidenheid van taalkennis zo groot dat we de klas in drie moeten splitsen. Maar momenteel gaat dat niet bij gebrek aan lesgevers. Mijn twee collega’s zijn langdurig ziek en ik sta er alleen voor.”

“Dat is weinig zinvol. Zo maken we geen vooruitgang. Gelukkig kan ik momenteel rekenen op een paar invallers, die dat zeer tijdelijk willen doen. Ik ben dus op zoek naar nieuwe collega’s. Van de gemeente krijgen we een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd.”

“We geven geen grammatica”, verzekert Van Hoeteghem. “We leren hen eenvoudige woordjes en zinnetjes aan de hand van spelletjes en pictogrammen. De scholen sturen hen elke dinsdagvoormiddag naar ons. Ze komen uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Italië, Congo, Rwanda, Syrië en India. We zitten in de lokalen van de Muziekacademie op de Sint-Annasite.”

“Het zijn kinderen die in de eerste vier studiejaren van het lager onderwijs zitten. Zij begrijpen meestal niet wat er gezegd wordt. Zo geraken zij gedemotiveerd en haken ze af, wat de kortste weg is naar armoede, uitsluiting of nog erger. Maar als hij of zij persoonlijk geholpen worden, merken ze vooruitgang en willen ze doorgaan.”

“Ik schat dat ze na één of twee jaar de taal voldoende kennen om hier hun plan te trekken.”

Een van de leerlingen die Luc begeleidt, is de jonge Ali Alkanj, een Syriër, die alleen maar Arabisch kent, maar in wiskunde vlot 85% van de punten behaalt. Zijn jongere broer Ahmad gaat naar de kleuterschool. Zijn Nederlands is al behoorlijk goed. Hoe jonger, hoe sneller men de taal aanleert.

“Ik begeleid Ali ook met zijn huiswerk en zijn toetsen en met zijn juf op school halen we zeer goede resultaten”, besluit hij.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk