108 jaar oude fabriek verdwijnt definitief

Bouwpromotor Builprom is bezig met de sloop van de leegstaande lompenfabriek Vanbreuze in de Fabriekstraat. De ontwikkelaar wil er 161 woningen neerpoten. Maar zover is het nog niet, want het gemeentebestuur heeft harde voorwaarden gesteld.

Builprom verkreeg de sloopvergunning in 2017. De afbraak kost 899.000 euro. De ontwikkelaar uit Antwerpen wil er 161 woningen (waaronder 54 assistentiewoningen) met ondergrondse parking bouwen om zo een eerste ontsluitingsweg te kunnen aanleggen, waarvoor het ook al een vergunning kreeg. De gemeente legde echter een waarborg van 396.400 euro op, alvorens de bouwwerken mogen starten. “106.400 euro voor het aanleggen van een bezoekersparking, 50.000 euro voor een extra ontsluitingsweg en 240.000 euro voor 24 appartementen die als sociale woongelegenheid moeten dienen. Dat geld is nog niet gestort”, meldt schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA).

“De projectontwikkelaar zal moeten zorgen voor parkeerplaatsen voor de bezoekers van de serviceflats. Die wilden ze realiseren op de percelen die Vanbreuze nog in eigendom heeft, maar beide partijen kwamen vooralsnog tot geen vergelijk.”

De afbraakwerken duren tot in juni. In eerste instantie worden de loodsen platgelegd, in een volgende fase worden de kantoren neergehaald. Het fabrieksterrein aan het spoorwegstation is bijna 3 ha. groot. Sinds een aangestoken brand op 25 augustus 2007 (de daders werden nooit gevonden) werd een groot deel van het terrein niet meer gebruikt. Uiteindelijk besloot de directie voor twee jaar uit te wijken naar een kleinere plek op het industrieterrein van Erembodegem. De 60 tot 70 personeelsleden zijn mee verhuisd.

Builprom vindt de opgelegd waarborg veel te hoog. “We willen in de beste verstandhouding blijven met de gemeente, maar als we geen akkoord bereiken, gaan we in beroep”, zegt zaakvoerder Luc Ceulemans.

“De gemeente wil nu ook dat we het andere gedeelte dat aan de begraafplaats grenst verwerven om er een parking aan te leggen voor de assistentiewoningen. Maar dat stuk is in het RUP ingeschreven als parking voor het station en niet als bezoekersparking. Vanbreuze wil vooralsnog niet verhuren of verkopen. De gemeente legde ons ook op om een extra uitweg naar de Ringlaan aan te leggen. We dienden een bouwaanvraag daartoe in, maar de gemeente vond de voorgestelde weg te smal. Ook hier proberen we een regeling in der minne te treffen. Lukt het niet, dan moeten wij verhaal halen bij de provincie.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk