Burgerpeiling bij 1400 inwoners

Op initiatief van de gemeentelijke administratie organiseert het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur een burgerpeiling bij 1.400 willekeurig gekozen inwoners, dat is een kleine tien procent van de huidige bevolking.

Ze krijgen eerstdaags een enquĂȘte in hun bus met vragen over uiteenlopende thema’s. Zo polsen de vragenstellers die zicht willen op de noden en behoeften van de inwoner, over hoe de leefomgeving ervaren wordt en over hoe de gemeentelijke dienstverlening bij de mensen overkomt. Het gemeentebestuur vraagt zich ook af hoe de bevolking het liefst geĂŻnformeerd wordt.

Ze zijn op zoek naar prioriteiten, wat de sterke punten in de gemeente zijn en wat nog kan verbeterd worden.
De burgerpeiling is een initiatief van de gemeentelijke administratie. De vragenlijst is politiek-neutraal opgesteld.

Enkel de willekeurig uitgekozen inwoners, die door een extern bureau werden uitgekozen, kunnen deelnemen. De antwoorden worden onderverdeeld in verschillende thema’s, die verder uitgewerkt worden en ter sprake gebracht worden op een rondetafelgesprek op dinsdag 17 april om 19.30 uur in het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 in Opwijk. Alle deelnemers van de enquĂȘte worden hierop uitgenodigd, aangevuld met belangstellenden.

Medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur bundelen de adviezen in een “inspiratienota”. Die nota wordt als maatstaf opgesteld voor de opmaak van een nieuw gemeentelijk meerjarenplan van 2020 tot 2025.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk