Inzet wil aansluiten bij Statiegeld Alliantie

Gemeenteraadslid Luc De Ridder van Inzet stelt voor dat de gemeente Opwijk zou aansluiten bij ‘Statiegeld Alliantie”. “Daarmee kunnen we mee druk uitoefenen om in Vlaanderen statiegeld in te voeren voor blikjes en PET-flesjes.

“Dat is dringend nodig in de strijd tegen zwerfvuil, ook in onze gemeente”, benadrukt het oppositielid. “Tegelijkertijd bewerkstelligen we zo een betere recyclage van hoogwaardig plastiek en blik. Hoe meer Vlaamse gemeenten aansluiten bij de Statiegeld Alliantie, hoe groter de druk wordt op de Vlaamse regering om snel een systeem van statiegeld in te voeren.”

De Statiegeld Alliantie is een samenwerkingsverband tussen milieuorganisaties, middenveldorganisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, gemeenten en afvalintercommunales in Nederland en Vlaanderen. Test-Aankoop en Bond Beter Leefmilieu maken er deel van uit. Ook Natuurpunt en verschillende steden en gemeenten zijn erbij gekomen.

In totaal zijn al ruim honderd Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, en lokale overheden id van de alliantie. “Door de invoering van het statiegeld worden lege blikjes en flesjes weer ingeleverd, en zou het aandeel van eenmalige drankverpakkingen het zwerfvuil met 90 procent doen dalen. Studies tonen aan dat statiegeld voor Vlaamse gemeenten jaarlijks een besparing van 20,1 miljoen euro kan opleveren. Het zwerfvuil, met blikjes en flesjes, is een grote kostenpost voor de gemeenten in Vlaanderen, die jaarlijks meer dan 100 miljoen euro bedraagt.”

“Een enquête door Test-Aankoop bij 1.150 Belgen leert dat twee op de drie voorstander is van het statiegeldsysteem. We hebben in Vlaanderen weliswaar het inzamelingssysteem van de blauwe zak, maar dat systeem is er duidelijk nog niet in geslaagd om de problematiek van het zwerfvuil en het grote aandeel van blikjes en flesjes in voldoende mate in te dijken.”

De gemeenteraad keurde het voorstel eenparig goed.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk