Meerderheid plaatst Rubensveld niet op negatieve lijst

“De bestuursmeerderheid grijpt de kans niet om het gecontesteerde woonuitbreidingsgebied Rubensveld definitief te vrijwaren”, zegt Jeroen Eenens (CD&V). “Het gebied zal de eerste 20 tot 30 jaar niet aangesneden worden”, sust Inez De Coninck (N-VA).
Jeroen Eenens, de CD&V lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar en in de buurt van het Rubensveld wonend, beklaagt er zich over dat de bestuursmeerderheid van Open VLD en N-VA het Rubensveld niet op de negatieve lijst voor bebouwing wil plaatsen.
“In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 is aangekondigd dat woonuitbreidingsgebieden die best niet meer ontwikkeld worden, een andere planologische bestemming krijgen. In de conceptnota van de Vlaamse regering van mei 2015 werd de opmaak van een positieve en negatieve lijst voor reservegebieden in Vlaanderen in het vooruitzicht gesteld. De opname van een gebied op de negatieve lijst betekent dat het een nieuwe bestemming krijgt.
” Minister Schauvlieghe (CD&V) vraagt de gemeenten nu om de beschikbare gebieden op een positieve of op een negatieve lijst te plaatsen. Schepen Inez De Coninck wil niet ingaan op de mogelijkheid om het Rubensveld definitief te vrijwaren van bebouwing”, aldus Eenens boos.
Inez De Coninck begrijpt de minister niet. “Eerst kondigt ze een bouwstop aan, wordt daarna teruggefloten en nu vraagt ze de gemeenten om advies, terwijl wij ons ruimtelijk structuurplan al hebben herzien, waarin staat dat de gemeente de woonuitbreidingsgebieden de eerstvolgende 20 tot 30 jaar niet gaan aansnijden. Met andere woorden: we bevriezen die woonuitbreidingsgebieden.
” Na die lange termijn kunnen die gebieden misschien wel aangesneden worden, mocht er op dat ogenblik woonbehoefte zijn. We plaatsen het Rubensbeld on hold als reserve voor de lange toekomst. De Vlaamse regering moet die lijsten samenstellen. Mochten we het Rubensveld nu al definitief schrappen, bestaat het gevaar dat wij de eigenaars moeten vergoeden.”
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk