Naar Grondwettelijk Hof voor erkenning als centrumstad

 

Vilvoorde wil koste wat het kost de erkenning als centrumstad afdwingen. Het schepencollege heeft daarom beslist om het decreet en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering tot verdeling van de middelen van het Gemeentefonds aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.

Tijdens de gemeenteraadszitting kreeg burgemeester Bonte een vraag voorgeschoteld van raadslid Marijke Vanhoudt (CD&V) over recente cijfers van Kind en Gezin waaruit blijkt dat de kansarmoede in Vilvoorde in de periode 2006-2016 meer dan verdubbelde, van 7,2 tot 17,6 procent. Volgens Bonte is de stijging weliswaar deels het gevolg van veel nauwkeurigere metingen van de kansarmoede dan voorheen. Uit de sterke toename van het aantal leefloontrekkers bijvoorbeeld blijkt wel dat het probleem in zijn stad toeneemt. “We zijn ook voor een stuk de dupe van het slecht beleid dat gevoerd wordt op vlak van sociale huisvesting, te lage uitkeringen, stijgende energieprijzen…”, aldus Bonte. Om de kansarmoede in de stad aan te pakken heeft Vilvoorde momenteel zelf 17 eigen projecten lopen.

“De cijfers van Kind en Gezin zijn echter het zoveelste bewijs dat een stad als Vilvoorde financieel meer moet geholpen worden”, stelt Bonte. “Vilvoorde krijgt dit jaar weliswaar 1,5 miljoen euro extra van de Vlaamse overheid maar dat is onvoldoende om de problemen aan te pakken. Wij eisen de middelen waarop we als centrumstad menen recht te hebben. Uit een vergelijking met Turnhout, dat wel erkend is als centrumstad maar minder inwoners telt dan wij en waar de sociale indicatoren bovendien gunstiger zijn, blijkt dat wij jaarlijks 8 miljoen euro aan Vlaamse financiële steun mislopen. Vandaar dat we bij het Grondwettelijk Hof een procedure gestart hebben waar we deze schending van het gelijkheidsbeginsel bij de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds zullen aanklagen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise