Droeshoutstraat en Perreveld feestelijk heropend

 

Vrijdagavond werden de Droeshoutstraat en het Perreveld nog eens even afgesloten voor de feestelijke heropening van beide straten.

 

“De idee om van de fietspaden door te trekken tot aan de Vilvoordsesteenweg en meteen ook van een nieuwe riolering te voorzien is dertig jaar oud”, zo schetste burgemeester Albert Beerens (Open Vld) de moeizame vooruitgang van het dossier. “Het complexe dossier lag ook twintig jaar stil.”

 

“Op donderdag 25 februari 2016 werd van wal gestoken met de werken.  Ze vormden het sluitstuk van de jarenlange onderhandelingen die in 1987 waren gestart. Wat aanvankelijk begon als een idee om fietspaden te voorzien over de gehele lengte van de Droeshoutstraat (er waren fietspaden tot aan de top van ‘Dorekensberg) is uitgegroeid tot een grootschalig project  waarbij zowel de onderbouw (riolering) als bovenbouw (wegenis) werden vernieuwd.”

 

“ Farys maakte van de gelegenheid gebruik om langs het traject van de werken en naast de nieuwe gescheiden riolering een hogedrukleiding aan te leggen die deel zal uitmaken van het drinkwatertoevoernet. Die leiding loopt via de Mazelstraat tot in de eerste bocht van de Mechelsestraat.”

 

“Alle aangelande woningen werden afgekoppeld. Dat wil zeggen dat regen- en afvalwater volledig gescheiden werden. In augustus 2016 wijzigden we onze plannen: de verharding in grijze betonstraatstenen werd, waar dat zinvol was en een meerwaarde betekende doorgetrokken tot aan de rooilijn. Op 9 maart van dit jaar konden de werken als beëindigd beschouwd worden.”

 

“In totaal kostten de werken nagenoeg 1,7 miljoen euro, waarvan iets meer dan 500.000 euro door de gemeente moest worden gedragen. Farys betaalde 1,1 miljoen voor de riolering en 51.102 euro voor de drinkwatertoevoerleiding.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk