Gloednieuwe school voor De Boot

Dat GBS De Boot al een tijdje nood had aan nieuwe gebouwen en dat die er ook zouden komen, wist nagenoeg iedereen. Vandaag zijn deze plannen heel concreet en na het einde van het schooljaar wordt al een deel van de huidige gebouwen gesloopt. Directeur Kristine De Saeger lichtte de plannen toe.

O De BootDe nieuwe campus bestaat uit drie gebouwen: één voor de kleuters (2 verdiepingen met centrale binnenplaats), één voor de lagere school (drie verdiepingen) en eentje met administratieve lokalen, een grote refter met industriële keuken en lokalen voor de buitenschoolse opvang (IBO).

De drie gebouwen zijn verbonden met luifels die ook dienst doen als overdekte speelplaats. De speelplaats voor kleuters en lagere schoolkinderen wordt gescheiden. De zaal (waar zo’n 350 personen kunnen zitten) zal naast refter ook dienst doen als zaal voor eetfestijnen. Het wordt meteen de grootste zaal van Opwijk.

De schoolgebouwen zullen bovendien bijna energie neutraal zijn. Er is extra aandacht voor isolatie, zonnepanelen, zonneboilers, een energiezuinige verwarming en meer.

Drie fazes

Er wordt gebouwd in drie fazes: eerst komen er de twee blokken met klaslokalen (start september 2017), daarna volgt de derde blok (administratie, zaal, IBO, start 1 september 2018), omgevingswerken (augustus 2019). De hoofdingang (goed beveiligd) komt langs het Heiveld. De zaal krijgt een aparte ingang via de parking van de sporthal. Het aandeel van de gemeente in de totale kostprijs bedraagt zo’n 4 miljoen euro.

Tijdens de werken zullen de normale schoolactiviteiten blijven doorgaan. Dat impliceert dat er drie keer verhuisd zal moeten worden, dat zesdejaars tijdelijk onderdak krijgen op de Sint-Annasite, dat er voorlopig geen warme maaltijden meer zullen zijn. De beloning voor deze iet wat moeilijker periode is een gloednieuwe school die voorzien is op een groei van het leerlingenaantal tot 700 leerlingen. Zo is De Boot gewapend tegen een snel groeiend leerlingenaantal.