VKO gaat uitbreiden

Het VKO, Campus Karenvedstraat, gaat uitbreiden. Op korte termijn komen er vier klaslokalen, op halflange termijn extra sanitair en op langere termijn komt er ook een uitbreiding van o.m. de vaklokalen, keukens en nog meer. Aanleiding voor al die uitbreidingsplannen is het immer groeiende aantal leerlingen.

In het voorbije schooljaar kwam aantal leerlingen van het VKO Campus Karenveldstrat voor het eerst boven de 1.000. In 25 jaar tijd is er zelfs een verdubbeling van het aantal leerlingen. Voor alle die jongens en meisjes zijn natuurlijk lokalen nodig. Om die redenen werd trouwens een leerlingenstop ingevoerd.

De school wil nu op zeer korte termijn 4 extra klassen in modulaire bouw optrekken op een stuk grond dat zij in erfpacht krijgen van de zusters. Het is een stuk dat grenst aan de autoparking, tegenover de ingang van het recyclagepark. Omdat de uitbreiding dringend is wordt niet gewacht op subsidies (dat zou minstens 10 jaar duren) maar wordt alles betaald met eigen middelen. Deze lokalen zouden nog voor het einde van het jaar (einde van het eerste trimester) klaar moeten zijn.

AGION

Voor de uitbreiding van het sanitair werd wel een dossier ingediend bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Omdat het hier een uitbreiding van het bestaande sanitair betreft kan de subsidiering veel sneller gebeuren.

Ondertussen werd ook een dossier ingediend voor een veel grotere uitbreiding met vaklokalen, keukens, een refter en meer. De wachtlijst bedraagt hier minstens 10 jaar. Maar de bevolkingsstatistieken van de gemeente Opwijk tonen aan dat het aantal leerlingen in de komende 10 jaar zal blijven groeien. Bovendien staan een aantal grote en middelgrote verkavelingen op stapel die het bevolkingscijfer (en dus ook het leerlingenaantal) nog fors zullen doen stijgen.

“Bouwen kost veel geld, zeker als het zonder subsidies moet,” zeggen Anja Haverals (directeur middenschool) en Lucienne De Smedt (directeur bovenbouw) in koor. “We zullen nog veel kaas- en wijnavonden en eetfestijnen moeten organiseren” voegen ze er lachend aan toe.

Foto: waar nu een wat in onbruik geraakt basketpleintje ligt, komt een modulaire bouw met vier klaslokalen.