Rodeveld wordt geknipt

Dinsdag buigt de gemeenteraad van Opwijk zich over een plan om de inrichting van het bedrijventerrein Vlaamse Staak (op de grens met Lebbeke) mogelijk te maken. Omdat er een nieuwe toegangsweg komt en wegenis om de verschillende percelen te ontsluiten, wordt een stuk van het Rodeveld (de weg die momenteel door het gebied loopt) geknipt.

Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt wordt het stuk Rodeveld voorbij aannemer Johnny Van Campenhout, richting Lebbeke  opgeheven. Er komt een nieuwe voetweg op de grens tussen de bedrijvenzone en de groenvoorziening. In die groenzone komt er ruimte om te spelen en ook ruimte voor schapen. De groenzone werd ontworpen door het Regionaal Landschap GC in overleg met verschillende betrokkenen.

Als alles volgens de planning verloopt zou het aanleggen van de nieuwe wegenis en het verkopen van  de percelen (in het totaal zo’n 5 ha) midden 2017 van start kunnen gaan.