Opendeurdagen De Vedderboom met varken aan 't spit

Het landbouwmuseum De Vedderboom, een privé initiatief van Ben en Leona Verhaevert, is uniek voor de streek. Het bevat zowat alles wat onze voorouders gebruikten om op het veld, in de stal, in de bakkerij, … hun dagelijks brood te verdienen. Ter gelegenheid van de Dag van de Landbouw stellen zij de poorten van hun boerderij/museum open op zaterdag 19 en zondag 20 september.

Er is, naast de vaste collectie van interieurs en werktuigen, heel wat randanimatie met o.m. een gareelmaker, een touwslager, een houtbewerker en meer. Je kan er ook deelnemen aan oude volksspelen en genieten van ijsjes en pannenkoeken.

Op zondag kan je van 11.30 uur tot 15 uur genieten van varken aan ’t spit. Vooraf inschrijven is wel nodig. Kinderen betalen 12 euro, volwassenen 18 euro. Inschrijven per e-mail of sms ten laatste op 13 september (0478 42 52 86 – info@devedderboom.be). Voorafgaande betaling op BE45751206256089

De Vedderboom, Schaapheuzel 7 – 1745 Mazenzele, www.devedderboom.be