De Gilde werkt al stevig voor 475ste verjaardag

De Sint-Pietergilde van Mazenzele is – met een straat voorsprong – de oudste vereniging van Opwijk. Volgend jaar zal het een grote taart moeten zijn om er 475 kaarsjes op te krijgen. De Gilde is niet 475 jaar oud maar ‘minstens’ 475 jaar oud. Sommigen denken dat de Gilde van Mazenzele al bij het einde van de dertiende eeuw zou ontstaan zijn maar dat is momenteel niet te bewijzen.

O Gilde MazenzeleFeit is dat in 1541 de Sint-Pietersgilde een vlag heeft aangekocht. Dat leren we uit het ‘Manuaal van Pieter Verhasselt’. In die periode telde Mazenzele zo’n 120 inwoners. De Gilde, die de taak had het dorp te beschermen tegen plunderende huursoldaten, telde in zijn rangen verschillende inwoners van buurgemeenten.

Dat komen wij allemaal te weten ten huize van François Vunckx, huidig hoofdman van de Gilde. ‘Wat onze Gilde zo bijzonder maakt is dat wij nog steeds eigenaar zijn van de Dries, waar onze wippen staan,’ zegt François. ‘ De Dries was oorspronkelijk een stuk grond van de Hertog van Brabant die het schonk aan de bevolking van Mazenzele. Later kwam de grond onder het bewind van de Gilde. In 1867 zijn de Gildebroeders (28 in aantal) collectief eigenaar van de Dries geworden’.

Standbeeld

Mazenzele GildeVandaag telt de Gilde 45 mannelijke leden – een gevolg van de militaire taak die de Gilde oorspronkelijk had – en staan er nog een vijftal mannen op de wachtlijst. Het aantal Gildebroeders is beperkt tot 45 en je moet wachten tot iemand vrijwillig de Gilde verlaat of één van de Gildebroeders overlijdt.

Vierentwintig jaar geleden werd de 450ste verjaardag gevierd en kreeg de Gilde een standbeeld op zijn eigen Dries. Volgend jaar komt er een uitgebreid feestprogramma waaraan nu reeds volop gewerkt wordt.

Alles wordt geconcentreerd in het weekend van 1, 2 en 3 juli. Op vrijdag 1 juli opent een digitale tentoonstelling met pancartes op de Dries en in de omliggende straten. Er werd een speciale werkgroep opgericht onder leiding van Daniël Junius.

Op zaterdag 2 juli wordt – al voor de derde keer – een bierproeverij georganiseerd, gevolg door een Tiroleravond. Op zondag 3 juli volgt een Gildefeest met gilden uit België, Nederland en Duitsland. Ook voor deze activiteiten is een werkgroep opgericht. ‘Na de vakantie komen deze groepen op kruissnelheid,’ lacht François Vunckx.