Mazenzele is Dorp in de kijker (+ foto's)

In Mazenzele werd zaterdag door de hele dorpsgemeenschap de opening van ‘Mazenzele, Dorp in de Kijker’ gevierd, een initiatief van de Landelijke Gilde. Het was Jan Van Biesen, voorzitter van de afdeling Opwijk-Mazenzele, die als gastheer mocht optreden voor o.m. Jan Michiels, gewezen burgemeester, en François Vunck, hoofdman van de Sint-Pietersgilde.

Zij belichtten elk een aspect van de geschiedenis van Mazenzele die door de Heemkring Opwijk-Mazenzele tot leven werd geroepen met een mooie overzichtstentoonstelling. Er waren liederen (o.m. van Jan Couck) en gedichten over Mazenzele (van Leo De Nil en Pascale Put).

Een heel jaar lang is Mazenzele ‘Dorp in de Kijker’ in de provincie Vlaams-Brabant. De Landelijke Gilde Opwijk-Mazenzele wou zijn 110de verjaardag extra kleur geven met deze actie.

Er werd meteen geopend met een knaller: een unieke tentoonstelling over 500 jaar Mazenzele in de eigen dorpskerk van Sint-Pietersbanden, vakkundig bijeengezocht door de Heemkring Opwijk-Mazenzele. Documenten en foto’s belichtten het hele weekend lang de laatste vijf eeuwen van Mazenzele.

Oud-burgemeester Jan Michiels mocht de hele geschiedenis, van de stichting tot de fusie met Opwijk, uit de doeken doen met data, gebeurtenissen en leuke anecdoctes. Na hem kwam François Vunckx, hoofdman van de Snt-Pietersgilde, hetzelfde doen met de geschiedenis van de Gilde, ook bijna vijf eeuwen gedocumenteerd.

Jan Couck had het als muzikant over de liederen over Mazenzele en als schepen van de gemeente Opwijk over waardering voor de dorpsgemeenschap van Mazel, zijn verenigingen en zijn harde werkers. Het Mazels koor, o.l.v. van Jan en Paule Couck, barachten deze odes en hymnes aan Mazenzele op deskundige wijze tot leven.

Lieve De Nil las een paar gedichten van haar vader, wijlen Leo De Nil, en dorpsdichter Pascale Put bracht een gelegenheidsgedicht. Frans De Wachter loofde de Landelijke Gilde Opwijk-Mazenzele voor het initiatief om hun dorp in de kijker te zetten en Bert De Pauw, gewezen voorzitter van diezelfde afdeling, plaatste nog een paar humoristische kanttekeningen en vatte het programma voor de rest van het feestelijk jaar samen.

En de mensen van Mazenzele keken en luisterden en knikten dat ‘het goed was’ want Mazenzele is nog een dorp met een hart voor zijn mensen en met mensen met een hart voor hun dorp.