Plan voor 129 nieuwe woningen in Opwijks Rubensveld

Voor de eigenlijke agenda van de Opwijkse gemeenteraad aangevat werd, kwam studiebureau Plan+ een ‘haalbaarheidsnota’ voor het woonuitbreidingsgebied Rubensveld voorstellen.

Het projectidee van projectontwikkelaar ICM, zoals het voorlopig op papier staat, voorziet de bouw van 129 woningen in het gebied tussen Leirekesroute, Rubensveld, Klaarstaat en Leen ten Eken. Na de presentatie wilden een aantal bewoners vragen stellen over het project maar ze werden verwezen naar een hoorzitting in de tweede helft van juli.

Het project omvat het hele woonuitbreidingsgebied Rubensveld (ongeveer 5,5 ha) en voorziet een centrale groen-as met waterpartijen en heel wat verschillende types van woningen waarvan 25 procent voldoet aan de normen van sociale woningbouw. De belangrijkste toegang komt er vanaf het kruispunt Klaarstraat-Rubensveld. Er komt ook een pad voor zwakke weggebruikers dat een verbinding krijgt met Leirekesroute.

Het project is geen traditionele verkaveling maar een groepswoningbouw project dat kant en klare woningen aflevert in een vormgegeven landschap. De woningen zouden gebouwd worden omheen een centrale groene as en zowel tijdloze als eigentijdse woningtypes bevatten.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de oriëntatie van de woningen, het energiegebruik en het gebruiken van actuele technieken en materialen.

Hoorzitting

Nadat Plan+ zijn projectidee had voorgesteld, wilden een aantal aanwezige buurtbewoners vragen stellen en opmerkingen maken. Gemeenteraadsvoorzitter Joske Vermeiren moest ingrijpen met de mededeling dat dit geen hoorzitting was maar een presentatie voor de gemeenteraadsleden.

Schepen Inez De Coninck (N-VA) betreurde het dat de oppositie de omwonenden had uitgenodigd voor deze presentatie. In een persbericht achteraf rechtvaardigde raadslid Eenens (CD&V) de houding van zijn partij door te stellen dat het ‘zijn plicht als raadslid is om de burgers tijdig te informeren’.

Er was een hoorzitting gepland voor september. Maar toen Plan+ meedeelde dat ICM in het najaar reeds een bouwaanvraag wou indienen, werd deze hoorzitting door burgemeester Albert Beerens naar een vroegere datum, de tweede helft van juli, verschoven. Burgemeester Beerens legde er wel de nadruk op dat nog niets was beslist. Een beslissing kan er pas komen wanneer een bouwaanvraag wordt ingediend.

Luc De Ridder (Inzet) vroeg zich af waarom niet werd gekozen voor de procedure van een Ruimtelijk Uitvoerings Plan. Over een bouwaanvraag beslist het college, over een RUP beslist de gemeenteraad, was de conclusie die De Ridder zelf trok.

O Rubensveld