Heemkring ontgoocheld over 'gemiste kans'

De Heemkring Opwijk Mazenzele (HOM) stuurde een lange ‘open brief’ de wereld in, waarin ze zich beklagen over de ‘gemiste kans’ bij het openstellen van nieuwe lokalen v oor het gemeentelijk archief. Tijdens de erfgoeddag 2014 nam Het Opwijks Archief nieuwe lokalen op de Fläktsite in gebruik.

De HOM verwijst naar een aanslepend conflict met het gemeentebestuur, een conflict dat er toe leidde dat het gemeentebestuur in 1995 zijn samenwerking met de HOM opzegde. ’t Opwijks Archief zag toen het levenslicht en werd de officiële beheerder van het gemeentelijk archief. De HOM zat echter niet stil en bouwde een eigen, omvangrijke collectie uit.

Als erfgoedvereniging vinden wij het desalniettemin een gemiste kans dat er vooralsnog geen (of geen betere) samenwerking kan worden opgezet met het gemeentelijk archief. De versnippering van erfgoedcollecties binnen onze gemeente is op langere termijn zeker geen goede zaak. Daarom dat wij, zelfs met alles wat er in het verleden is gebeurd, er voor blijven ijveren dat onze eigen collectie en de verzameling van de gemeente Opwijk op een of andere manier worden samengevoegd voor openstelling,’ aldus de open brief van de HOM.

Nog volgens de HOM deed zij, naar aanleiding van de verhuis naar de Fläktsite, een voorstel tot samenwerking met het gemeentelijk archief maar dat werd zonder meer afgewezen. Met verlies van provinciale subsidies tot gevolg, aldus de HOM.