Eetfestijn inzet van politiek gekrakeel

Het begon met een brief aan Jo De Wolf, directeur van de Duizendpootrakkers – behorend tot het Gemeenschapsonderwijs – vanwege CD&V-Opwijk-Mazenzele. Hierin stellen de CD&V-mandatarissen zich over de organisatie van een eetfestijn van N-VA in de lokalen van de school én binnen de sperperiode voor de verkiezingen van 25 mei.

CD&V voelt zich in deze gesterkt door het antwoord van AGODI, het Agenschap Voor Onderwijs Diesten: “…De organisatie van het eetfestijn zou dus in strijd zijn met de onderwijsregelgeving inzake politieke activiteiten in een school”. CD&V vroeg directeur De Wolf om een reactie en welke stappen hij eventueel zou ondernemen.

Jos De Wolf gaf in een antwoord toe dat hij door vergetelheid niet had gecontroleerd of er geen ‘activiteiten van een politieke partij’ waren gepland in de sperperiode voor de verkiezingen. Hij schreef ook een brief aan alle ouders om de strikte neutraliteit van zijn school op politiek vlak, te herbevestigen.

In de pers

Bij N-VA schoot de brief van CD&V natuurlijk in het verkeerde keelgat. N-VA reageerde met een persbericht waaruit wij citeren: “ … Dit is nooit gezien in de Opwijkse gemeentepolitiek. Wij betreuren de houding van de CD&V hierover en vragen ons af welk positiefs zij hiermee willen bereiken”.

De kwestie raakte in de pers en dan reageerde CD&V weer boos om “het eenzijdige en politiek incorrecte artikel”. CD&V benadrukt dat ze nooit gevraagd hebben het eetfestijn te annuleren, enkel de directeur, die in het verleden hun partij tweemaal weigerde om een politieke actie aan de schoolpoort te organiseren, te hebben gewezen op zijn inconsequente houding.

Het eetfestijn van N-VA gaat door zoals afgesproken omdat de tijd te kort is om nog een nieuwe regeling te treffen. Directeur De Wolf is echter wel vast van plan in de toekomst de reserveringen die mogelijk in een sperperiode vallen met gepaste aandacht te bekijken.