Fietstunnel Leireken op kosten van Vlaams Gewest

Er is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Opwijk en het Vlaams Gewest om de aanleg van de ondertunneling van het fietspad Leireken (Steenweg op Dendermonde) te realiseren. De kosten zullen gedragen worden door het Vlaams Gewest. 

Het project, dat geraamd wordt op bijna 3 miljoen euro zonder BTW, houdt ook de vernieuwing van het dubbelfietspad tussen Plezanten Hof en Lebbeke in. Het rijvak tussen Leirekensroute en het centrum van Lebbeke zou geasfalteerd worden.

De ondertunneling zelf wordt geraamd op 2,8 miljoen euro zonder BTW. ‘Heel veel geld dat men veel beter kan besteden elders in Opwijk,’ vond CD&V.

Inzet was het daar niet mee eens. Zij vonden dit een project dat de veiligheid van de fietsers aanzienlijk verbeterd. Schepen van Ruimtelijke Ordening Johan Deleu (N-VA) benadrukte dat de werken volledig worden overgenomen door het Vlaams Gewest.

De gemeente moet wel de resterende kosten betalen van het ontwerpbureau dat het zelf had aangesteld. Ook de kosten voor groen en straatmeubilair zijn voor rekening van de gemeente.

Bij het uitvoeren van de werken zal de steenweg nooit volledig onderbroken zijn en voor de gebruikers van het fietspad Leireken wordt tijdelijk een alternatief tracé voorzien.