Update : Joost Arents uit de partij gezet

N-VA Ninove heeft Joost Arents uit de partij gezet. Arents zal nu zetelen als onafhankelijke.

Op het allerlaatste nippertje werd in Ninove toch een coalitie gevormd tussen Open VLD, Samen en de N-VA’er Joost Arents. Zeventien verkozen gemeenteraadsleden ondertekenden gisteravond de vereiste voordrachtsakte om na 1 januari een college van burgemeester en schepenen te vormen. Joost Arents was lijsttrekker voor N-VA e, behaalde ook de meeste stemmen op de lijst.

In kringen van Forza Ninove wordt furieus gereageerd. Guy D’haeseleer spreekt van ‘postjespakkerij’ en ‘een linkse coalitie’. Ook de tweede N-VA-verkozene Karolien De Roose is niet opgezet met de stap die Joost Arents nu zet. “Deze beslissing wordt niet gedragen door de partij,” zegt zij. Toch waren bij de gesprekken met Open VLD en Samen ook andere N-VA’ers betrokken.

Na een eerste verkenningsronde van Open VLD bleek N-A niet bereid om in een meerderheid – ook niet met Forza Ninove – te stappen. Er werd resoluut voor de oppositie gekozen wat Ninove meteen ook een patstelling van jewelste opleverde. De schepenen zouden in een geheime stemming verkozen worden, wat tot een niet te voorspellen resultaat zou kunnen leiden.

In de nieuwe meerderheid beseft men echter goed dat de coalitie Open VLD-Samen-N’VA het niet makkelijk zal hebben. Vooreerst is er de krappe meerderheid van 17 tegen 15 voor Forza en 1 voor Karolien De Roose die vast houdt aan haar oppositiekuur. Maar ook inhoudelijk zal hard moeten gewerkt worden om verdere groei van Forza Ninove te voorkomen.

In het nieuwe akkoord zou Tania De Jonge burgemeester blijven en Joost Arents drie jaar schepen worden. “Het alternatief was het stadsbestuur in handen van uiterst-rechts geven,” zegt Joost Arents. De vraag blijft of hij als N-VA’er zal mogen zetelen of dat hij uit de afdeling wordt gezet en zal zetelen als onafhankelijke.

Topartikels editie Ninove-Dender