Infomarkt tijdens nieuwjaarsreceptie

Wie samen met het stadsbestuur wil klinken op het nieuwe jaar wordt op zondag 8 januari 2017 vanaf 11 uur op de binnenkoer van het stadhuis verwacht. Funny Keys en Fun Yards zorgen voor de muzikale omlijsting.Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen geïnteresseerden van 11 tot 13 uur een bezoek brengen aan de infomarkt over het project van de Fabeltasite en omgeving.

De Provincie, de stad Ninove, de eigenaar Beaulieu Investment Group en W&Z slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor dit gebied. Tijdens de studie wordt bekeken wat de mogelijkheden en de noden zijn voor een toekomstige ontwikkeling op de site. De inbreng en toekomstvisie van de Ninovieters hieromtrent is niet onbelangrijk.

Een eerste moment vond plaats tijdens de Autovrije Zondag van 2015. Nieuwsgierige passanten konden toen hun ideeën geven over de toekomst van het gebied. In tussentijd zijn deze ideeën en de visies van de partners verwerkt in het ontwerpend onderzoek. Momenteel liggen enkele modellen op tafel, waarbij opnieuw de mening van de Ninovieter belangrijk is. Centraal staat de vraag: ‘Wanneer is de Fabeltasite een leefbare plek voor u?’ Tijdens de interactieve infomarkt kunnen bewoners informatie krijgen over het project. Door gebruik te maken van groene of rode duimen kunnen burgers hun mening geven. In februari volgt een stadsdebat waarbij Ninovieters rond de tafel debatteren over enkele thema’s: wonen, architectuur, mobiliteit, openbaar domein, duurzaamheid en klimaatgezondheid.

Topartikels editie Ninove-Dender