Gsm-loze week in Heilige Harten Secundair

Leerlingen doen inzien dat sociale media verslavend kunnen zijn? Het is vaak een moeilijke klus om te klaren. Toch waagden enkele leerlingen van het vierde jaar Office & Retail in Heilige Harten Secundair Ninove zich aan een sociaal experiment. Zij besloten om hun gsm voor een week in de kluis te stoppen.

De meeste leerlingen beseffen dat ze erg afhankelijk zijn van hun gsm-toestel. Alvorens de leerlingen het experiment uitvoerden, beantwoordden zij enkele vragen over hun gsm-gebruik. Daaruit blijkt dat 3 van de 12 leerlingen hun gsm gedurende de dag nauwelijks gebruiken. De andere 9 leerlingen maken gemiddeld twee uur per dag gebruik van hun gsm. Ze ervaren onrust wanneer zij de dag zonder gsm moeten doorkomen.

Op de eerste dag van het experiment toonden slechts 5 leerlingen zich bereid om de gsm een weekje aan de kant te leggen. 7 leerlingen zagen het experiment niet langer zitten. Het gemis van online vriendschappen kwam als meest voorkomend argument uit de bus. Whatsapp, Snapchat en Facebook zijn de meest gebruikte apps waarmee de leerlingen met vrienden contact opnemen. Naast het gebruik van de bovenstaande apps worden ook spel- en muziekapplicaties vaak gebruikt. Van de 5 leerlingen is er eentje die na dag 1 ‘forfait’ gaf. Twee andere leerlingen hadden het vaak moeilijk, maar wilden ervaren hoe het is om een weekje zonder gsm te leven.

De feedback aan het einde van het experiment toonde aan dat de deelnemers vaker via de computer contact zochten met klasgenoten, filmpjes bekeken en muziek beluisterden. Eén leerling heeft ook Facebook voor een week vaarwel gezegd. Deze leerling heeft te kennen gegeven dat hij meer rust vond en zelfs meer tijd had doorgebracht met zijn vader.

Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen zich bewust zijn van hun afhankelijkheid van de gsm. Er heerst veel onrust wanneer zij niet verbonden zijn met de rest van de wereld. De leerlingen erkennen dat zij soms nood hebben aan rust, maar de drang om verbonden te blijven met de buitenwereld is vaak te groot. Toch lijkt dat bewustzijn een deur te openen naar een verantwoord mediagebruik.

Een positieve noot: één derde van de leerlingen leest vaak het nieuws op het gsm-schermpje. Bovendien worden sociale media ook gebruikt voor educatieve doeleinden.

Uit het experiment besluit de school dat we sociale media niet kunnen wegdenken uit de leefwereld van jongeren: “Erkennen en aanvaarden is een eerste stap. Daarnaast kunnen we proberen om jongeren te wijzen op een verantwoord mediagebruik en hen een gezond evenwicht te laten zoeken tussen de offline en de online wereld.”

Topartikels editie Ninove-Dender