Communicatiefout oorzaak van verwarring in Outer

Sinds enkele maanden staat er in Outer een proefopstelling in de Bovenhoekstraat en de Outerstraat om na te gaan of enkele richting in die straten een optie kan zijn.

Kurt Van Den Driessche (N-VA) vindt de hele aanpak maar niets: “Van bij de start van deze testopstelling hebben wij opmerkingen gemaakt. Dit is amateurisme van de bovenste plank. In het begin werden de borden met schering en inslag genegeerd omdat het ook onduidelijk was wat mocht en wat niet. Veel te laat werden er dan correcties aangebracht. Die hebben duidelijk gemaakt dat de keuze die de stad voorstelde niet de beste oplossing was. Alle verkeer werd immers tot twee keer toe via de rotonde van Den Dollar gestuurd : alsof het daar nog niet druk genoeg is! Naast de oude situatie en de ingevoerde enkele richting in beide straten zijn er nochtans ook tussenoplossingen. Alleen hadden de buurtbewoners de kans niet daar op te stemmen in de bevraging die in de buurt werd gedaan. Klap op de vuurpijl was maandag 31 oktober toen, uitgerekend op de dag van het jaar met het meeste verkeer wegens kerkhofbezoek, zonder enige verwittiging de borden werden weggenomen. Dit tot ergernis van vele bestuurders die plots tegenliggers zagen opdagen waar ze dit al drie maanden niet meer gewoon waren. N-VA heeft de politie meteen op de hoogte gebracht van deze verwarrende situatie om ongelukken te voorkomen.”

Wouter Vande Winkel, schepen van Mobiliteit (sp.a-Groen), geeft toe dat de signalisatie die bewuste maandag door een interne communicatiefout tijdelijk werd verwijderd, maar dezelfde dag nog werd rechtgezet. De bewering van gebrekkige participatie door de omwonenden en de stelling dat er geen alternatieven overwogen werden, zijn volgens hem volledig uit de lucht gegrepen: “Zowel bewoners als omwonenden en passanten hebben talrijk deelgenomen aan de bevraging die de stad organiseerde rond dit proefproject. De resultaten van die enquête werden met de bevindingen van de dienst mobiliteit uitgebreid besproken op een overigens heel constructieve buurtvergadering eind september. Meer inspraak kan je toch niet organiseren? Indien Van Den Driessche op dat buurtoverleg was geweest had hij zelf kunnen vaststellen dat die in een heel open sfeer verlopen is en dat  het bestuur – in tegenstelling tot wat hij beweert – wel degelijk alternatieven op tafel heeft gelegd. Van meet af aan hebben we gesteld dat – wat de conclusie ook zou zijn – gemarkeerde parkeervakken en snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk waren. Bovendien traden we met de buurtbewoners ook in discussie over alternatieven voor de Bovenhoekstraat.”

Topartikels editie Ninove-Dender