Sint-Hubertus broodwijding

Op zondag 6 november om 10.30 wordt in de Merchtemse parochiekerk een Sint-Hubertusviering georganiseerd. De gelovigen worden verzocht een brood mee te brengen naar de viering. Tijdens de viering wordt het brood gewijd. De traditie houdt voor dat het brood dat op de feestdag van Sint-Hubertus (3 november) wordt gewijd, droog moet worden opgegeten. Het zou bescherming bieden tegen hondsdolheid.

Sint-Hubertus is ook de patroonheilige van de jagers. De legende zegt dat hij op een Goede Vrijdag werd geconfronteerd met een groot hert dat een lichtgevend kruis in zijn gewei droeg. Hubertus werd bisschop van Maastricht en later ook van Luik.

Tijdens de viering van 6 november weerklinkt ook jachtmuziek door het Parochiaal Mannenkoor en het Hoorn Ensemble onder leiding van Jan Stautemas. Jagers zijn bijzonder welkom tijdens deze viering.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk