Aanvraag vuurwerk dient tijdig ingediend te worden

Wie bij de overgang van oud naar nieuw vuurwerk wil afsteken, kan dit enkel tussen 31 december 2016 vanaf 23.30 uur en 1 januari 2017 tot uiterlijk 1 uur én mits toelating van de burgemeester.

Aanvragen dienen voor 10 december 2016 in het bezit te zijn van de burgemeester, Centrumlaan 100 in Ninove, burgemeester@ninove.be.

Meer info en tips aangaande de aankoop en het gebruik van feestvuurwerk: zie website van de FOD economie (http://economie.fgov.be).

Topartikels editie Ninove-Dender