Tweede vernietiging verkavelingsvergunning Halfstraat Aspelare

In de Halfstraat in Aspelare wil Fico, de investeringsmaatschappij van Willy Michiels die eigen vastgoedprojecten ontwikkelt, een verkaveling realiseren. De eerste aanvraag werd in 2006 al ingediend. Momenteel telt deze straat 14 woningen, door de verkaveling zouden er 25 bijkomen. Een uitbreiding die volgens een aantal bewoners het bij uitstek landelijke en rustige karakter van deze straat zou tenietdoen.

Doordat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) destijds een (bindend) negatief advies over de (inmiddels derde) aanvraag uitbracht, zag het Ninoofse College van burgemeester en schepenen zich genoodzaakt de aanvraag op 8 november 2011 af te wijzen.

Vervolgens stelde Fico administratief beroep in bij de bestendige deputatie, dat ondanks de bezwaren van haar eigen Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar het licht op groen zette voor de verkaveling. Tegen het besluit van de deputatie werd beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door 10 buurtbewoners, bijgestaan en vertegenwoordigd door gemeenteraadslid Werner Somers (Forza Ninove) als raadsman.

Op 26 maart 2013 vernietigde die rechterlijke instantie het bestreden besluit. De Bestendige Deputatie gaf evenwel op 19 december 2013 opnieuw een verkavelingsvergunning af aan Fico. Daartegen trokken 11 buurtbewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die op 21 juni 2016 ook het nieuwe vergunningsbesluit vernietigde.

Werner Somers, die ook nu weer als raadsman de belangen van de buurtbewoners verdedigde, heeft inmiddels vernomen dat de nv Fico de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet heeft afgewacht en reeds op 31 mei 2016 een nieuwe aanvraag heeft ingediend voor ditmaal 19 kavels.

Topartikels editie Ninove-Dender