Nieuw boek over molens in Voorde

De kranige zeventiger Georges L. Souffreau uit Woubrechtegem snuffelt graag in archieven, meer bepaald naar informatie over wind- en watermolens in onze regio. Hij heeft er tot op heden ongeveer 15 bundels over geschreven.

Nadat hij eerder dit jaar een werk uitgaf over de wind- en watermolens in Aspelare en Nederhasselt, stelt hij nu “de Geschiedenis van de verdwenen Houten Korenwindmolen (1641-1932) en van de Koren- en Oliewatermolen Te Bullegem (voor 1176 – 1668) te Voorde” voor. Een interessante schatkamer die tot stand is gekomen in samenwerking met Walther De Bodt uit Voorde, Armand Geeroms uit Idegem en het stadsarchief van Ninove.

De houten korenwindmolen genaamd Molen van Voorde of Molen Pessemier (naar de laatste eigenaars) werd in het jaar 1641 opgericht door Merten van de Male uit Aspelare, met toestemming van de toenmalige heer van Voorde, David van der Meere. Samen met de molen werd ook een molenhuis gebouwd.

Een gedetailleerde beschrijving kan Georges niet geven, want in de archieven vond hij niet zoveel terug. Wel kon hij de namen van de opeenvolgende pachters achterhalen en beschikt hij over een pachtcontract van 28 november 1778. De molen wordt in 1908 door de eigenaar, Pierre van der Plancke verkocht aan Remy Pessemier, die toen al huurder van de molen was. De windmolen zal in 1932 worden gesloopt, maar de molenberg (zie foto) is nu nog zeer goed te herkennen.

Tijdens zijn opzoekingen vond Georges Souffreau veel nieuwe gegevens betreffende de geschiedenis van Voorde, bevindingen die hij ook in dit werk publiceert.

Het gaat onder meer over de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Beukenboom uit 1661. Hij bespreekt het dossier van pastoor Benedictus Helias tegen de abdij van Ninove aangaande de werken aan de nieuwe pastorij van Voorde. Hij vond terug dat deze pastoor de pastorij in 1769 heeft laten verhogen.

Er is ook de vermelding dat Jan Baptist van der Linden, die in de Oppemstraat, in zijn eigendom, in 1865 een stoomtuig laat plaatsen in zijn graan- en olieslagerij. Een uitgebreid artikel behandelt de geschiedenis van het kasteel te Voorde, aangevuld met nieuwe gegevens over het klooster en de school van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paolo te Buggenhout (bijhuis Voorde) die in het kasteel verblijf hielden.

Van de koren- en oliewatermolen te Bullegem, op de Molenbeek gelegen, aan de grens met Idegem, waar aan de overkant het Hof te Bullegem ligt, is ook heel wat terug te vinden in deze uitgave, net als over het Hof te Bullegem zelf, het vroegere pachthof van de Sint-Adriaansabdij te Idegem.

Het werk telt 175 bladzijden en wordt in eigen beheer, in beperkte oplage verspreid. Kleurendruk was niet haalbaar. Het boek kost 15,00 euro. Bestellingen: Georges L. Souffreau (053:62 76 93 – gsouffreau@telenet.be) of Walther De Bodt (054/50 24 14).

Topartikels editie Ninove-Dender