Hitte- en ozonpieken

Prachtige zomerdagen hebben ook een schaduwzijde. Hoge temperaturen kunnen gepaard gaan met veel ozon in de lucht. Zowel de hitte, de zon als de ozonpieken kunnen de gezondheid schaden, zeker voor bepaalde risicogroepen zoals baby’s, peuters en kleuters, ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperkt sociaal netwerk, personen met een langdurige blootstelling en personen die langdurige of zware fysieke inspanningen leveren.

Enkele tips om jezelf en anderen te beschermen:

  • drink veel water met minerale zouten (mineraal water, koude bouillon, …)
  • blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie binnen de helft lager is dan buiten
  • als je toch buiten moet komen, bescherm je dan met een zonnecrème en draag lichte kledij
  • hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht ‘s nachts wanneer de temperatuur gedaald is
  • blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op
  • wanneer je zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan bij voorkeur ‘s morgens vroeg of bij voorkeur ‘s avonds nà 20 uur
  • vermijd alcohol en gesuikerde dranken
  • laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen
Topartikels editie Ninove-Dender