Proefopstelling beperkt eenrichtingsverkeer in Outer

Het stadsbestuur start op dinsdag 31 mei 2016 met een nieuwe proefopstelling voor beperkt eenrichtingsverkeer in de Bovenhoekstraat en Outerstraat.

Automobilisten zullen tijdens de proefperiode de Bovenhoekstraat enkel kunnen inrijden en de Outerstraat enkel kunnen uitrijden. Inwoners van de ventweg langs de rotonde zelf kunnen wel nog de Outerstraat inrijden om hun woning te bereiken. De verwachting van het bestuur is dat de maatregel tot een veiligere verkeerssituatie zal leiden.

“Auto’s die elkaar kruisen in de Outerstraat in combinatie met geparkeerde wagens op de rijbaan zorgen voor voortdurende conflictsituaties, wat voor frustratie bij de automobilist en onveiligheid voor de zwakke weggebruiker leidt”, vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (SP.A-Groen). “Door het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer willen we een situatie creëren waarbij zowel de fietsers als de automobilisten zich beter voelen.”

Net als bij de invoering van een gelijkaardige maatregel in de Fernand Tavernestraat zal de nieuwe regeling uitgebreid geëvalueerd worden. De ontsluiting van de Outerstraat kan eventueel problematisch worden, aangezien inrijdend verkeer in de Outerstraat momenteel chauffeurs komende van de Outerstraat de kans geeft de rotonde van Den Dollar op te rijden. Daarom wil men de invoering al in de loop van juni evalueren en, indien nodig, terugschroeven. Indien die eerste evaluatie en de eerste reacties van de bewoners positief zijn, wordt de proefperiode verlengd en volgt in september een uitgebreid overleg met omwonenden.

Topartikels editie Ninove-Dender