Groepsprogramma positief opvoeden

Triple P, wat staat voor Positive Parenting Program of positief opvoeden, komt komt overgewaaid uit Australië en wil ouders daadwerkelijk helpen bij het aanpakken van gedragsproblemen bij hun kinderen.

Voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar biedt het stadsbestuur van Ninove in samenwerking met vzw Den Boomgaard een groepsprogramma aan. Er wordt gewerkt met een groep van maximum 12 personen. Je kan alleen of als koppel komen. Eerst zijn er vijf groepssessies. Nadien volgen drie telefonische sessies, waarin je persoonlijke vooruitgang wordt opgevolgd. Tenslotte is er nog een afrondende groepssessie en een afsluitende telefonische sessie.

Praktisch:

  • In het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 in Ninove
  • De cursus is gratis, 15 euro voor het werkboek
  • Op donderdag 21, donderdag 28 april 2016, dinsdag 3 mei 2016, donderdag 12 mei 2016, donderdag 19 mei 2016, donderdag 16 juni 2016 telkens van 19 uur tot 21.30 uur. Voor andere data kan er telefonisch contact opgenomen worden met vzw Den Boomgaard.

Info en inschrijven: vzw Den Boomgaard, 055/42 36 53, an@denboomgaard.telenet.be, www.triplep.be

Topartikels editie Ninove-Dender