Vuurwerk op oudejaarsavond enkel mits toestemming van de burgemeester

In het GAS-reglement is vanaf 1 januari opgenomen dat het verboden is zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal en rookbussen te laten ontploffen. Ook het oplaten van wensballonnen is verboden. Wil je bij de overgang van oud naar nieuw vuurwerk afsteken? Dan kan dat enkel op 31 december van 23.30 uur tot 1 januari 2016 om 1 uur én na toelating van de burgemeester.

Dien je aanvraag ten laatste op 21 december in bij de burgemeester, Centrumlaan 100, Ninove, burgemeester@ninove.be (vermeld naam van de verantwoordelijke + locatie van waar het vuurwerk wordt afgestoken). In zones met dichte bewoning zal het afsteken van vuurwerk niet worden toegestaan. Overtredingen zullen bestraft worden met een GAS-boete. Verwittig ook je buren dat je vuurwerk gaat afsteken, zodat ze de nodige maatregelen kunnen treffen (honden binnen houden, dieren van de wei halen,…).

 

Topartikels editie Ninove-Dender