Stadsbestuur weigert bouwvergunning leemontginning

Bijna 300 bezwaarschriften ontving het stadsbestuur in het kader van het openbaar onderzoek naar de bouwvergunning voor leemontginning langs de Galgenveldbaan, in de onmiddellijke nabijheid van de Diepe Straten. De aanvrager wenst niet alleen een uitbreiding van de ontginningszone uit te voeren, maar de oude putten ook op te vullen.

De leem zou met vrachtwagens weggevoerd worden en de hinder voor de vele mensen die langs het tracé wonen zou zeer groot zijn. Het stadsbestuur heeft begrip voor de onrust bij de omwonenden en weigerde een bouwvergunning voor deze omstreden leemontginning

Schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel benadrukt dat de weigering geen punt zet achter dit dossier. “Terwijl de hoeveelheden wat betreft aan- en afvoer van materiaal enorm zijn, is er nauwelijks duidelijkheid over de verkeersafwikkeling zelf en blijven belangrijke vraagstukken rond mobiliteit onbeantwoord. De aanvrager zal ongetwijfeld een nieuw, meer gedetailleerd dossier indienen. Met het bestuur zullen we er alles aan doen om de belangen van de omwonenden te blijven verdedigen.”

Topartikels editie Ninove-Dender