LED-verlichting in binnenstad moet energiefactuur doen dalen

De stad vervangt in een groot deel van de binnenstad de bestaande lichtarmaturen door moderne LED-verlichting, wat zich moet vertalen in een forse besparing op energie en dus ook op de elektriciteitsrekening. Concreet gaat het om het gebied rond de Koepoortstraat, de Biezenstraat, Pamelstraat en Nederwijk en bijkomend de Weggevoerdenstraat.

“Daarmee vervangen we in bijna een kwart van de binnenstad de oude verlichting door ultrazuinige LED-verlichting, waarmee we een besparing van gemiddeld 60% moeten realiseren,” vertelt schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open VLD), “De stad doet daarbij beroep op de expertise van Eandis voor de realisatie van het project. Op basis van een zogenaamd quikscan van Eandis werd deze zone als energieonzuinig gemarkeerd en dus als meest aangewezen zone om de verlichting te vernieuwen.”

Met de vernieuwing is een bedrag van 175.000 euro gemoeid, een bedrag dat de stad volledig met eigen middelen betaalt.

“Als de resultaten positief zijn, kunnen we overwegen om versneld ook in andere stadsdelen LED-verlichting te installeren,” vertelt schepen van Financiën Paul De Schepper (CD&V), “Ook al zou de stad lenen voor een dergelijke investering, dan compenseert de besparing op de energiefactuur ruimschoots de financieringskosten.”

In het huidige project wordt wel gekozen voor de vervanging van de oudste armaturen, wat de terugverdientijd uiteraard verkort. Anderzijds wordt verwacht dat de energiekosten nog zullen stijgen, wat ook voor minder oude armaturen een vervroegde hernieuwing interessant zal maken.

Een volledige overschakeling zou mooi passen binnen het engagement van het burgemeesterconvenant dat de stad ondertekent. “Met die ondertekening beogen we 20% minder CO²-uitstoot tegen 2020,” vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen), “Dit soort projecten zullen we in de toekomst dus meer moeten doen.”

Openbare verlichting op gemeentewegen, en dus niet langs snel- of gewestwegen, is de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. 234 steden en gemeenten in Vlaanderen, goed voor 840 000 lampen, dragen die zorg over aan Eandis. Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis één van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Eandis beheert op het grondgebied van stad Ninove bijna 12.000 lichtpunten.

Topartikels editie Ninove-Dender