Start laatste fase werken Den Dollar

De werken die het kruispunt ‘Den Dollar’ moeten omvormen tot een verkeersplein naderen hun einde. Op maandag 9 maart 2015, vroeger dan voorzien, start het tweede luik van de laatste fase (6b).

In deze fase werkt de aannemer aan de noordzijde van de Brakelsesteenweg (N8) tussen de Aardeweg en de Q8. Er wordt verder gewerkt aan de gescheiden riolering, een nieuw wegdek en nieuwe fiets- en voetpaden. Het einde van de werken is voorzien tegen eind juni 2015.

Ook tijdens deze fase blijft het kruispunt Den Dollar open voor lokaal verkeer. Het autoverkeer richting Brakel volgt de omleiding ter hoogte van de Outerstraat om dan via de Kerkhofstraat en de Ziekhuizenstraat weer op de Brakelsesteenweg te komen.

In de Outerstraat en Kerkhofstraat blijft het éénrichtingsverkeer richting Brakel van kracht. De Bovenhoekstraat wordt tijdens deze fase afgesloten ter hoogte van de Brakelsesteenweg.

Het fietsverkeer van Brakel naar Ninove rijdt vanaf nu op het vernieuwde fietspad langs de N8 en volgt dus niet langer de omleiding via de Aardeweg en de Oude Eichembaan. Richting Brakel volgen de fietsers, net zoals het autoverkeer, de Outerstraat, Kerkhofstraat en Ziekhuizenstraat.

Zwaar verkeer (+3,5 ton) volgt net zoals in de vorige fasen een aparte omleiding via de Expresweg (N28-N45), het kruispunt Albatros en vervolgens de Geraardbergesesteenweg (N460).

Voor meer info ga naar www.wegenenverkeer.be/Ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender