Na werken aan Den Dollar volgt het kruispunt Den Doorn

Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) vernam van Ben Weyts, Vlaams minister van onder andere Mobiliteit en Openbare Werken (N-VA), dat de werken aan het kruispunt Den Doorn in Ninove waarschijnlijk zullen starten in 2016.

Het project voorziet in een tunnel voor het doorgaand verkeer op de N28 en een rotonde op de Aalstersesteenweg die voor een betere doorstroming moet zorgen. Voor fietsers komt er een aparte fietsersbrug. De kostprijs van deze werken wordt op 19 miljoen euro geraamd.

Ondertussen is men nog volop bezig met de laatste fase van de werken aan het verkeerstriangel Den Dollar. Wanneer alles volgens schema verloopt, eindigt deze fase midden juli 2015. Lang zullen de Ninovieters dus niet gevrijwaard blijven van verkeershinder door werken.

Topartikels editie Ninove-Dender