Erevoorzitter Karnavalraad Etienne Geeroms (78) overleden

Carnaval Ninove verliest opnieuw een monument. Etienne Geeroms (°1936),  medestichter van het carnaval in Ninove, gewezen voorzitter en erevoorzitter van de Karnavalraad overleed in het rustoord Sint-Jozef te Haaltert op 5 februari 2015.

Zowat 55 jaar geleden vroeg Theo De Quick aan Etienne Geeroms om lid te worden van de Carnavalraad, een vereniging waarmee Theo het carnavalsgebeuren in Ninove wilde opstarten. Zetelden ook in deze raad : Willy De Geest, Jozef Couck, Richard Merckaert, Robert Violon en Leon De Vos. Als jongste van deze groep aanvaardde Etienne het secretariaat. Hij werd omringd door Willy De Geest, als voorzitter en eerste carnavalsprins, door Robert Violon als penningmeester en door Theo De Quick als stichter.

Heel wat Ninovieters kennen Etienne Geeroms natuurlijk ook als uitbater van café In den Keizer. Hij stond 25 jaar lang samen met Michel De Caluwé en diens vrouw als het ware achter zijn tapkast gebeiteld en was gekend omwille van zijn uitgestreken gelaat, de ijzeren kolonel. Maar vaste klanten wisten beter. Etienne bezat een eigenschap die een goed cafébaas onderscheidt van de rest : horen, zien en zwijgen. En dat werd enorm gewaardeerd.

Bij de viering van 25 jaar carnaval schonk hij persoonlijk een vlag aan de carnavalsraad, ter bevordering en om de wedijver onder de Ninoofse carnavalsgroepen te stimuleren schonk hij niet minder dan drie wisselbekers voor de beste groep en hij bood ook een in hout gesculpteerde prinsenstaf aan. Een aantal verwezenlijkingen waar hij terecht fier op was en waarvoor heel wat carnavalisten hem dankbaar waren.

De uitvaartdienst met asurne zal plaatshebben in beperkte familiekring, gevolgd door de asverstrooiing op het kerkhof van Ninove.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...