55 Tinten Smaragdgroen

In samenwerking met vzw Karnavalraad Ninove is Sammy Van der Straeten een boek aan het samenstellen dat de titel ’55 Tinten Smaragdgroen’ meekrijgt. Het moet een overzicht worden van het prille carnavalsbegin tot 2015, het jubileumjaar. Een naslagwerk over het reilen en zeilen van carnaval Ninove door de jaren heen.

Voorinschrijven met vermelding in het boek is mogelijk tot 31 januari 2015. De voorinschrijving is geldig na overschrijving van € 27 op rekeningnummer: IBAN BE54 9793 3727 8297 vzw Karnavalraad Ninove – BIC:ARSP BE22. Gelieve in de mededeling de naam en gegevens te vermelden van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging welke dient vermeld te worden in het boek. 

Topartikels editie Ninove-Dender