Huiselijk geweld. Kinderen als getuige

Geweld is nog steeds één van de taboes van onze samenleving. Bij intrafamiliaal geweld denken veel mensen aan mishandeling en lichamelijk geweld. Maar ook dreiging met geweld, vernedering, financiële onderdrukking, verwaarlozing en gedwongen seksueel contact zijn vormen van intrafamiliaal geweld.

Intrafamiliaal geweld komt vaak voor, soms éénmalig, soms duurt het echter maanden of zelfs jaren. Iedereen kan er bovendien mee te maken krijgen. Het betreft geweld dat plaatsvindt tussen mensen die in een nauwe, belangrijke relatie staan met elkaar. Het omvat geweld tussen partners of ex-partners, tussen broers/zussen of door en tegenover kinderen, ouders, grootouders en andere familieleden.

Als je te maken hebt met partnergeweld, zie je vaak geen uitweg meer en heb je het gevoel alleen te staan. Soms verlies je zelfs het contact met familie en vrienden. Slachtoffers én plegers voelen zich schuldig, voelen schaamte en machteloos(heid). Bovendien weten zij niet hoe ze hulp moeten vragen of waar ze hulp kunnen krijgen.

Wil je dat het geweld stopt, maar niet zozeer je relatie, neem hiervoor dan contact op met een vertrouwenspersoon, je huisarts, de politie of met het CAW. In één of meerdere gesprekken met jou, je partner en/of de kinderen proberen hulpverleners te zoeken naar de meest gepaste hulp. De hulp kan erin bestaan mensen die regelmatig geweld gebruiken op een andere manier te leren omgaan met kwaadheid. Met koppels bekijken de hulpverleners eventueel op welke manier ze hun problemen kunnen uitpraten. En indien dit niet meer gewenst is, kan nagegaan worden hoe het koppel uit mekaar kan gaan. 

25 november is de dag van de witte-lintjescampagne. Jaarlijks organiseert de dienst sociale zaken van de stad Ninove, in samenwerking met vzw Zijn, tal van activiteiten rond het thema Huiselijk geweld. Dit jaar ligt de focus op de kinderen: “Welk effect heeft huiselijk geweld op kinderen?”

Met deze acties wil men duidelijk maken dat het belangrijk is om zo snel mogelijk hulp in te roepen, voor de situatie escaleert.

Programma:

  • Fototentoonstelling “BANG”: vanaf 24 november 2014 tot 19 december 2014, gratis te bezichtigen in de foyer van CC De Plomblom en in de bibliotheek.
  • Filmavond “Te doy mis ojos”: op woensdag 3 december 2014 om 20 uur  in CC De Plomblom. Opgelet! Haal vooraf een gratis ticket af aan de balie van CC De Plomblom.
  • Lezing “Het effect van huiselijk geweld op kinderen”: op donderdag 11 december 2014 om 19.30 uur geeft Hilde Genetello, psychologe, gratis een lezing in het zaaltje van de bibliotheek van Ninove. Zij heeft jarenlange expertise opgebouwd rond partnergeweld en het effect ervan op kinderen.

 Meer informatie rond intrafamiliaal geweld: www.steunpunt.be, www.vzwzijn.be

Topartikels editie Ninove-Dender