Sloop voormalig rustoord van Denderwindeke gaat maandag van start

Maandag 13 oktober 2014 start de sloop van het voormalig OCMW-rusthuis, gelegen Edingsesteenweg 382 -384 in Denderwindeke. Door de verhuis van de bewoners van dit rusthuis naar het WZC Klateringen in het centrum van Ninove begin januari 2010, stond het gebouw leeg en zocht men naar een nieuwe bestemming voor deze OCMW-site ter bevordering van het welzijn van de senioren.

Het voormalig rustoord in Denderwindeke, met inbegrip van de rechts aanpalende woning, wordt gesloopt door de firma Verhelst Aannemingen uit Oostende. De uitvoeringstermijn van de afbraak bedraagt 75 werkdagen en het einde van de werken is voorzien tegen half februari 2015. Indien de werknemers in de onmogelijkheid zijn te werken door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden deze winter, zal deze termijn verlengd worden.

Na de sloopwerken starten de voorbereidingen voor de bouw van een dertigtal seniorenwoningen aansluitend aan De Lavondel, de huidige reeds bestaande twintig serviceflats van het OCMW.

Topartikels editie Ninove-Dender