Volgende week twee vergaderingen van de gemeenteraad

Naast de maandelijkse vergadering op donderdag 22 mei is er een extra vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 20 mei. Reden hiervoor is een tweede zitdag voor de openbare verkoop van een nijverheidsgebouw en bijhorende grond gelegen in de Mallaard 11 te Ninove met name de terreinen van het bedrijf Jacobs.

De stad heeft haar zinnen gezet op deze site omdat het perceel kan gebruikt worden om een nieuwe weg en een nieuwe brug over de Dender aan te leggen, in functie van de herontwikkeling van het zuidelijk gedeelte van de OCMW-site.

Notaris Van Sinay liet aan de stad weten dat er na de eerste zitdag een hoger bod werd ingediend ten bedrage van 506.200 euro en er bijgevolg een tweede zitdag komt op 21 mei 2014 met definitieve toewijzing.

Het (enige) agendapunt zal in besloten zitting behandeld worden om de financiële belangen van de stad te vrijwaren, de politieke discussie over de opportuniteit van de aankoop gebeurt in openbare zitting.

Topartikels editie Ninove-Dender