Zorggids in de brievenbus

Deze week vinden alle Ninovieters een zorggids in hun brievenbus. In deze brochure staat informatie over hulp aan huis, ambulante hulp, woonzorgcentra, premies en tegemoetkomingen.

De dienst sociale zaken maakte deze gids omdat de vergrijzing van de bevolking een tendens is die zich zal blijven doorzetten, ook in Ninove. Maar ook heel wat jongere mensen hebben zorg nodig. Thuisverzorging is dikwijls niet mogelijk zonder professionele ondersteuning. Er bestaan heel wat voorzieningen, maar dikwijls zijn deze nog te weinig gekend.

Omdat nog niet iedereen toegang heeft tot internet, werd gekozen voor een papieren versie. De zorggids werd gerealiseerd in samenwerking met de firma Gentle.

Voor de samenstelling van de inhoud van de gids werkte de dienst sociale zaken samen met OCMW Ninove, SEL regio Aalst en Welzijnsoverleg Ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender