Betaalbare vrijetijdsbesteding voor iedereen

Stad Ninove, OCMW Ninove en Teledienst sloten een nieuw samenwerkingsakkoord voor 2014-2019. Het akkoord moet het mogelijk maken om iedere burger uit Ninove een zinvolle en betaalbare vrijetijdsbesteding aan te bieden.

‘Het eerste akkoord werd in 2009 gesloten en resulteerde in de kansenpas. Dankzij deze pas krijgen mensen in armoede en hun schoolgaande kinderen de kans om bij een sportclub aan te sluiten, lid- en kampgeld van jeugdverenigingen te betalen en culturele activiteiten te beleven.

Ook de schoolfactuur wordt op deze manier verlicht voor mensen in armoede. De kansenpas kende een groot succes, zowel bij de gebruikers als bij de aanbieders van allerhande socioculturele en sportactiviteiten’, licht OCMW-voorzitter Lieven Meert toe.

In het nieuwe akkoord besluiten Stad Ninove, OCMW Ninove en Teledienst om opnieuw met elkaar in zee te gaan en het systeem van de kansenpas nog uit te breiden. Want ondanks het succes bereikt de kansenpas nog niet iedereen.

‘We willen ook meer investeren in gemeenschapsvormende activiteiten.  Met dit vernieuwde akkoord slaan een aantal belangrijke sociale organisaties van de stad Ninove de handen in elkaar om samen op weg te gaan naar een betere en zinvollere vrijetijdsbesteding voor iedereen.

Bovendien komen we zo in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid’, voegt schepen van Cultuur en Gelijke Kansen Veerle Cosyns er nog aan toe.

Voor meer informatie omtrent de kansenpas kan u terecht in het OCMW van Ninove of bij Teledienst.

Topartikels editie Ninove-Dender