Burgemeester Maarten Mast: “Merchtem financieel gezond!”

Uitzonderlijk gaat de gemeenteraad van juni door op dinsdag de 18de. Voor het financiële luik gaat het daar over de jaarrekening 2023 voor de gemeente en OCMW. Betreffende die punten loste burgemeester Maarten Mast alvast een schot voor de boeg.

“Enkele maanden voor het einde van mijn eerste legislatuur als burgemeester had ik vorige week dinsdag, door afwezigheid van de schepen van financiën, de eer om de commissie financiën voor de eerste maal voor te zitten,” aldus Mast. (LvB).

“Het was de commissie waar de rekening van 2023 werd voorgelegd. Zoals we allemaal weten is de rekening slechts een “foto”, een momentopname. Toch denk ik dat we kunnen stellen dat dit een zeer belangrijke foto is, vermits het de laatste rekening is voor het einde van de legislatuur.

En ik ben zeer blij dat ik enkel goed nieuws mag brengen. Zo steeg niet enkel de autofinancieringsmarge van 9.000 euro naar afgerond 5.600.000 euro, maar is ook het beschikbaar budgettair resultaat 5.298.184 euro. Dit is het budget waarop we in de toekomst beroep kunnen doen om verder te werken, te investeren.

Met deze cijfers zijn we niet de slechte leerling van de klas, zoals sommige oppositiepartijen (met cijfers van 2022) willen laten uitschijnen, maar misschien wel de beste leerling van de klas. Belangrijker nog is de vaststelling dat dit goede resultaat niet te wijten is aan een one shot, zoals de verkoop van een aantal landbouwgronden. Neen, de grootste stijging komt uit de meerinkomsten van personenbelasting en opcentiemen. Inkomsten die recurrent zijn en dus jaarlijks zullen weerkeren! Verder werd de schuld verder afgebouwd van 30.608.992 naar 30.086.414 euro.

Ik denk dat met deze cijfers één van de hoofddoelstellingen van dit bestuur ‘Merchtem financieel gezond’ ruim gehaald is. En dat we zelfs meer kunnen zeggen: Wie de volgende ploeg ook zal zijn, ze zullen aan de slag kunnen. Ze zullen ruimte hebben om beleid te voeren. En dit alles al 24 jaar zonder belastingsverhoging! 

Ik ben benieuwd wie deze rekening op de gemeenteraad van dinsdag niet goed zal keuren of zich durft te onthouden,” besluit burgemeester Mast zijn monoloog. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk