N-VA met Reinhoud De Bosscher als kopman naar verkiezingen

Zondagvoormiddag 21 januari werd ook bij N-VA Merchtem op het nieuwe jaar getoast. Hierbij werd Reinhoud De Bosscher (25) als lijsttrekker voorgesteld. Hij studeerde rechten en is beroepshalve actief als kabinetsmedewerker. Reinhoud is momenteel het jongste gemeenteraadslid en werd in 2018 verkozen.

Verschillende N-VA-politici uit de regio kwamen de Merchtemse afdeling een hart onder de riem steken. Inez De Coninck, burgemeester van Opwijk en Vlaamse parlementslid, fungeerde net als Asses schepen Johan De Rop en gedeputeerde Gunther Coppens als gastspreker en verder waren er de volksvertegenwoordigers Kristien Van Vaerenbergh en Sigrid Goethals.

Inez De Coninck: “Het is te hopen dat N-VA mee in het beleid geraakt in Merchtem om haar stempel te drukken. Ook Merchtem moet een dorp blijven. De verstedelijking, en in dezelfde adem ook de verfransing, moet een halt toegeroepen worden!”

Reinhoud De Bosscher: “Het is inderdaad onze grootste ambitie om N-VA in het college te loodsen zodat we mee kunnen besturen en mee het beleid maken. Er moet terug een dialoog tussen de politiek en de burgers komen. We willen ook meer discipline op budgettair vlak. N-VA Merchtem bestaat uit een enthousiaste ploeg. We voeren een gedreven programma, eentje dat gebaseerd is op gezond boerenverstand en niet op veel bling-bling!”

Aan de lijstvorming is men nog volop bezig en ten gepaste tijd zullen nieuwe gezichten worden voorgesteld. Een opvallende afwezige op de receptie was wel huidig raadslid Tom Van Gestel. N-VA Merchtem krijgt weldra ook nog hoog bezoek want op 28 februari komt Kamerlid Theo Francken langs voor een gespreksavond. Afspraak om 19.30 uur in Ons Parochiehuis te Peizegem. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk